Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:

Ladypam s.r.o.
U Pikulky 727/2
582 63 Ždírec nad Doubravou
IČO: 09027149
DIČ: CZ09027149

Místo a datum:

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Vážení,
dne................ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.snovelatky.cz s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž
předmětem byl.....(identifikace zboží). Toto zboží jsem převzal dne......................................

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena po internetu, tj. typického prostředku na dálku, rozhodl jsem se
využít svého práva podle ustanovaní §1829 odst.1 ve spojení s §1818 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce/Zboží dodám osobně na adresu:
Pavla Nováková, U Pikulky 727, 58263 Ždírec na Doubravou a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny
ve výši .........Kč a .......Kč za poštovné ve prospěch bankovního účtu č.:.............................., nejpozději do
14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.


 S pozdravem
..............................................
(vlastnoruční podpis)

 Přílohy:
(Kopie kupního dokladu)