Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je  IČ09027149  se sídlem U Pikulky 727, Ždírec nad Doubravou (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: U Pikulky 727, Ždírec nad Doubravou
Email: info@snovelatky.cz
Telefon: +420 776 197 400

 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.snovelatky.cz

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I. Zpracování osobních údajů

 

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat i nadále, pakliže nevykážete nesouhlas.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky (uzavírání kupní smlouvy) přes obchodní portál www.snovelatky.cz.(Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa nebo e-mail.)

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté i pro další poskytnutí takové služby, ohledně případných reklamací, další komunikace nebo dodání zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

 Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? Údaje budeme i nadále uchovávat od vašeho posledního nákupu, pakliže k tomu nevyjádříte nesouhlas. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@snovelatky.cz

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

· provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395) · společnosti podílející se na expedici zboží PPL a Zásilkovna.

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby (jako je Google (Ads Data Processing Terms), Gmail, Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment) Facebook (Data Policy)  Seznam (Zbozi.cz VOP), WhatsApp,...) Instagram, ecomailapp.cz
 • orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, včetně policie, soudů a orgánů činných v trestním řízení
 • poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují služby související s naší činností, včetně těch, kteří pro nás zajišťují expedici a dopravu zboží, tisk a doručování písemností, hosting, marketing, účetnictví, realizaci plateb a správu dat
 • Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány námi nebo třetími stranami, jako je: 

  Shoptet s.r.o., DIČ: CZ28935675

  PPL DIČ: CZ25194798

  Zásilkovna: DIČ: CZ28408306

SEZNAM ZPRACOVATELSKÝCH SMLUV PRO ONLINE A OFFLINE SLUŽBY

Google Analytics a Google AdWords (Data Processing Amendment)
Facebook (Data Policy)
WhatsApp (Privaci Policy)
Heureka (VOPOchrana soukromí)
Instagram
Ecomailapp

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti ne/máme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti ne/dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@snovelatky.cz nebo zavolejte na tel. č. 776/197400

IV. Používání souborů cookies

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

· Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek www.snovelatky.cz

 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.1.2022