Uplatnění reklamace (reklamační list)

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Kupující:
Ladypam s.r.o.
U Pikulky 727/2
582 63 Ždírec nad Doubravou
IČO: 09027149
DIČ: CZ09027149

Reklamované zboží:
Označení zboží:
Datum prodeje:
Číslo kupního dokladu:


Popis závady:


Obsah balení při předání:


Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se
seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek).

Volbu zaškrtněne:
◘ oprava
◘ výměna
◘ sleva
◘ odstoupení od smlouvy


Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.


Datum uplatnění reklamace: .......................


Podpis kupujícího: ......................................